Primăria Sovata
Alegeți limba:
Primăria Sovata
Site-ul orașului Sovata
Str. Principală Nr. 155, 545500, Sovata +40 265 570 218 sovata@cjmures.ro

DESPRE INSTITUȚIE

CONSILIUL LOCAL

ORAȘ SOVATA

SERVICII ONLINE

REZERVAȚIA NATURALĂ LACUL URSU

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

ZIARUL ORASULUI

TURISM

LINKURI UTILE

HARTA SOVATA
Eliberarea certificatelor de clasificare pentru structuri de primiri turistice

În vederea eliberării certificatului de clasificare, operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice depun la sediul MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI - DIRECTIA GENERALĂ TURISTICĂ - SERVICIUL AUTORIZARE o declaraţie standardizată dată pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 (vezi Formulare), însoţită de documentaţia cu următorul conţinut:

  • certificat constatator, în original sau copie legalizată, emis de Oficiul Registrului Comerţului;

  • fişa privind încadrarea spaţiilor de cazare pe categorii, conform anexei nr. 4 (vezi Formulare ) , după caz;

  • fişa privind încadrarea spaţiilor cu funcţiuni de alimentaţie publică conform anexei nr. 5 (vezi Formulare) , după caz;

Documentele susmentionate se trimit prin poștă cu confirmare de primire la adresa:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

DIRECTIA GENERALĂ TURISTICĂ

SERVICIUL AUTORIZARE

BUCURESTI , STR. APOLODOR NR. 17 LATURA NORD SECTOR 5

Formulare


Formulare.pdf

ORDIN 1051 din 2011


Ordin_1051_din_2011.pdf

MESAJUL PRIMARULUI

Sovata, cel mai faimos oraş balneoclimateric şi cea mai pitorească staţiune al Transilvaniei, este aproape imposibil de prezentat în doar câteva cuvinte.

Sovata este un nume reprezentativ pentru apele sărate şi efectele benefice ale acestora, cunoscute atât în ţară cât şi în întreaga lume. Munţii săi înalţi, pădurile înconjurătoare şi lacurile sărate par să fi fost create tocmai spre încântarea şi odihna turiştilor. Lacul Ursu atrage anual mii de turişti din ţară şi din străinătate, care plec cu amintiri de neuitat, oferite atât de lacurile sărate cât şi de peisajele naturale pitoreşti întâlnite aici. Calitatea serviciilor turistice este garantată de către unităţi specializate cu grad de comfort ridicat şi ospitalitatea locuitorilor asigură satisfacţia vizitatorilor de pretutindeni.

Vilele de lemn bogat ornamentate din staţiunea Sovata , construite în primele decenii ale sec.XX, constituie un patrimoniu arhitectural şi artistic pentru societatea de azi, fiind şi ele o atracţie pentru turişti.

Industria şi turismul în Sovata cunosc o dezvoltare susţinută, asigurată de instituţiile administraţiei publice locale - dinamismul acestui proces recomandă localitatea atât turiştilor cât şi investitorilor.

În calitate de primar al oraşului Sovata, adresez un sincer bun venit tuturor celor care accesează acest site, sperând că informaţiile oferite vor veni în sprijinul cetăţenilor, şi totodată vor trezi dorinţa vizitatorilor de a cunoaşte mai îndeaproape bogăţiile oferite de acest loc pitoresc.

Fülöp László Zsolt 

Primar