Szováta Város Önkormányzata
Válasszon nyelvet:
Szováta Város Önkormányzata
Szováta város weboldala
Főút 155. szám, 545500, Szováta +40 265 570 218 sovata@cjmures.ro

POLGÁRMESTERI HIVATAL

HELYI TANÁCS

SZOVÁTA VÁROS

ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK

A MEDVE-TÓ KÖRÜLI VÉDETT TERÜLET

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

KAPCSOLAT

VÁROSI ÚJSÁG

TURISZTIKA

HASZNOS LINKEK

SZOVÁTA TERKEP
Változások a temetkezési szolgáltatásokban, eljárásokban

Az érdekeltek tudomására hozzuk hogy  a 2016 október 24-én kiadott 843-as számú Hivatalos Közlönyben megjelent a 741/2016.10.12 számú Kormányhatározat-Határozat az emberi tetemek temetkezési, elhantolási, elhamvasztási, szállitási, exhumálási és újratemetési szolgáltatásokra, az emberi krematoriumokra, valamint azon szakmai kritériumokra amelyeket teljesitenie kell a temetkezési szolgáltatásokat végző személyeknek és a garanciaalap szintjére vonatkozó műszaki és egészségügyi szabályok elfogadásárol, amely számos kötelező rendelkezést ir elő.

 

Felhivjuk az érdekeltek figyelmét a fent emlitett jogszabály 7-es számú cikkelyének 1-es számú bekezdésére, amely, többek között, előirja a Szováta város Helyi tanácsa által kiadott jóváhagyás(aviz) kötelezetségét.

 

A fent emlitett jóváhagyás megszerzéséhez minden temetkezési szolgáltatást végző személy, le kell tegyen a Szovátai Polgármesteri Hivatal székhelyére egy iratcsomót amely a következő iratokat tartalmazza:

a)iratok amelyek igazolják hogy a temetkezési szolgáltatásokat , a holttest előkészitését és a halott ellátást végző alkalmazottak rendelkeznek a jelen jogszabály által előirt szükséges különleges alkalmasságokkal. Kivételt képeznek ezen kötelezetségek alul azon személyek akik a könyvelőségben dolgoznak, az ügynökök, az autóvezetők, valamint azon személyek akik személyek akik sirköveket készitenek/faragnak vagy forgalmaznak,

b)bizonylat hogy a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó rendelkezik legkevesebb 3 alkalmazottal, igy:

1.egy balzsamozást végző munkaszerződéssel alkalmazott személy, aki rendelkezik az elméleti és gyakorlati képzést igazoló iratokkal, amelyek alapján megkapta a szabad gyakorlási jogot a jelen jogszabály előirásai szerint, és aki rendelkezik a 3-as mellékletben található balzsamozási jegyzőkönyv kitöltési és aláirási jogával,

2.legkevesebb 2, teljes munkaidővel alkalmazott személy, akik a  halottszállitással foglalkoznak,

c) bizonylatok hogy az igénylőnek nincsenek tartozásai az állami költségvetésbe, az állami társadalombiztositási költségvetésbe és a helyi költségvetésbe, valamint hogy létrehozta a garanciaalapot,

d) a tevékenység végrehajtásának megfelelő helyiség birtoklását igazoló akták, valamint a Maros megyei közegészségügyi hivatal által kibocsájtott egészségügyi üzemeltetési engedély.

A POLGÁRMESTER ÜZENETE

Szovátát talán nem lehet röviden bemutatni. Nem elég elmondani róla, hogy Erdély egyik leghíresebb fürdővárosa, hiszen több ennél. Az sem elegendő, hogy az erdélyi üdülővárosok legfestőibb kisvárosa... ennél is több.

Székelyföld egyik legfiatalabb városa Szováta, melynek nevével együtt emlegetik a sósvizeket, mondhatni világszerte ismerik ezek gyógyhatását. De Szovátáról úgy is beszélhetünk, mint az üdülés, a felszabaditó pihenés városáról, hisz magas hegyeivel, erdeivel, tavaival mintha csakis erre lett volna teremtve. A Medve-tó minden évben hazai és külföldi turisták ezreit csalogatja városunkba, akik a sósvizű tó, valamint a szovátai szabadság élményteli emlékét viszik magukkal.

A vendéglátást az erre szakosodott turisztikai egységek biztosítják, a lakosok vendégszeretetéről pedig mi sem tanúskodik jobban, mint a régi vendégek évente történő visszalátogatása és a turisták számának évről évre történő gyarapodása.

Szováta a folyamatos fejlődés korát éri úgy a turizmus, mint az ipar terén, s e fejlődés gyorsításában, gyarapításában az önkormányzat jelentős részt vállal. A XX. század elején épült, gazdagon díszített villák turistalátványosságnak számítanak, melyek szomszédságában modern épületek sorakoznak. A kezdetiség és fejlődés, a múlt és jelen ötvöződése ez , mely Szováta  város jövőképét sejteti. S egy jövőképpel rendelkező üdülőhelyet bizakodva lehet ajánlani úgy az ide látogató, mint az itt lakók számára.

Tisztelettel köszöntök honlapunkon minden látogatót, remélve, hogy városunk polgárai számára ugyanúgy hasznos információforrásnak bizonyul, mint azok számára, akik turisztikai vagy üzleti céllal keresik fel városunkat.

Fülöp László Zsolt 

polgármester